Reierstam Arkitektur – med mer än 25 års erfarenhet som arkitekter och stadsplanerare.

Reierstam Arkitektur & Projektutveckling

Uppdragsportföljen spänner brett från översiktsplanering, stadsutveckling och detaljplaner till byggnadsgestaltning ner på detaljnivå som ansvarig arkitekt för byggnadsprojekt såsom kyrkor, allaktivitetshus, kontor, vårdboenden, flerbostadshus och handelscentrum. Den tydligaste profileringen ligger mot att bistå uppdragsgivare i strategisk fastighetsutveckling då vi en för arkitektbranchen unik fastighetsekonomisk kompetens.

Se några av våra projekt

Tjänster

Översiktsplanering, stadsutveckling och detaljplaner till byggnadsgestaltning ner på detaljnivå som ansvarig arkitekt för byggnadsprojekt bl.a. såsom kyrkor, allaktivitetshus, kontor, vårdboenden, flerbostadshus och villor.

Se några av våra projekt

Lås oss vara med på ert nästa projekt!

Kontakta oss